Sitecore Powershell Extensions – zmiana template w itemach

W dzisiejszym wpisie zajmę się zmianą template w itemach przy pomocy powershella.