Sitecore Powershell Extension – zmiana rendering/sublayout w itemach

Dzisiaj pod lupę wezmę zmiany sublayout’ów czy inaczej nazywanych Rendering-ów.